DIKI KITAB PDF

dep soridi u mendin, – men sanga “heqiqet yazmiliri”diki sözlerni ëlip keldim. Men qaytip bërip, Përsiye padishahliqigha hökümranliq qilidighan perishte bilen . For example, kitablirimizdiki (in our books) can be anno‐tated as following: kitab + N^DB + lAr^DB + imiz^DB + Diki 4 Annotation Schema Dependency. dəp soridi u məndin, – mən sanga “ⱨəⱪiⱪət yazmiliri”diki sɵzlərni elip kəldim. Mən ⱪaytip berip, Persiyə padixaⱨliⱪiƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan pərixtə bilən.

Author: Voodoozil Ninris
Country: Mongolia
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 12 November 2011
Pages: 75
PDF File Size: 9.61 Mb
ePub File Size: 1.6 Mb
ISBN: 709-9-40018-591-4
Downloads: 87384
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vuktilar

Textige ewladliri warisliq qilalmaydu. U ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen bu qedehlerde sharab ichishmekchi bolushti. Biraq uning ghelibisi uzungha barmaydu. Bular aldinqisidek qudretlik bolmaydu.

Muqeddes Kitab Torda Oqung Chushurung. Daniyal saq-salamet uwidin chiqti.

I igimiz, nalimizni anglap, birer kitxb qollanghin. Shunga u text we ulughluqtin mehrum qilindi. Shundaq qilsiliri belkim dawamliq ronaq tapidila.

Uningda muqeddes ilahlarning rohi bar iken.

Diki karthasasmita (@dikikarthasasmita) • Instagram photos and videos

Ershtiki samawi qoshun we muqeddes ibadetxana qachanghiche depsende bolar? U tekebburlarning heywisini sundurushqa qadirdur. Biraq u axiri weyran bolidu, emma insanning qoli bilen bolmaydu. Her xil janiwarlar uningdin ozuqlinatti. Awazi bir top ademning awazidek jarangliq idi. Men qorqup, yerge bash qoydum. Asmandiki qushlar uning shaxlirigha changga tizatti. U danishmenlerge danaliq, aqillargha bilim ata qilidu. Hetta ularning eng xil leshkerlirimu qarshiliq qilishqa ajizliq qilidu.

  EV DH2010A PDF

Ular sheytanning xizmitini qilidu. Liwiyilikler we Kushlarni boysunduridu. Shuning bilen shirlar manga ziyankeshlik qilalmidi. Uning text warisi bolush hoquqi bolmisimu, emma u bashqilarning teyyarliqsiz turghan peytidin paydilinip, hiyligerlik qilip, padishahliqni tartiwalidu.

RFA diki “Irade “degen hotun muhbirmu ?

Chirayi tatirip, putliri halsizlinip, tizliri titreshke bashlidi. U shimal padishahigha hujum qilip, uning zor qoshunini esirge alidu. Shu chaghda turqi ademge oxshaydighan birsi aldimda peyda boldi. WordPress Theme by Simple Themes. Bash Bet Biz Kim? Jenub qoshuni qarshiliq qilalmaydu. Jenub padishahimu qudretlik qoshuni bilen jengge atlinidu. U qudretliklernimu, Xudaning teqwadarlirinimu weyran qilidu. Biz gunah qilduq we xatalashtuq.

Uyghurche Muqeddes Kitab Jem’iyiti. Hetta ularning tonida otning is puriqimu yoq idi. Put-qolliri parqiraq tuchtek walildaytti. Yawayi haywanlar uning astida sayidaydiken, uning shaxlirida asmandiki qushlar changga tiziptu.

Bu silerge jakarlanghan permandur: U Daniyalni shirlardin qutquzdi. U ilgiriki bashqa padishahlargha oxshimaydu.

Yaponiye axbaratlirining ürümchidiki etigenlik bazar hujumi heqqidiki inkasliri

U xumdanni adettiki chaghlardin yette hesse artuq qizitishqa perman qildi. Uning tutqan yoli, qilghan ishlirining barliqi heqtur. U manga bularning menisini dep berdi.

  BLENDI AVDIU ENVER HOXHA PDF

U hetta eng qudretlik padishah bolghan Xudaghimu qarshi chiqidu. Padishah ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen sharab ichishti. Shuning bilen qochqar uninggha qarshiliq qilalmidi.

U ezeldin mewjut bolghuchining huzurigha bashlap kirildi. Uning jesiti weyran qilinip, yalqunlawatqan otqa tashlandi. Ular heykelning aldida turdi. Yawayi haywanlar uning astida sayidaytti. U intayin qorqunchluq idi.

Author: admin