LEGEA LOCUINTEI ACTUALIZATA 2011 PDF

LEGISLAȚIE / ORGANIZARE ANPIS Ordonanţă de urgenţă Nr/ privind 52/, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. . gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului. definite în Legea nr/ privind asistenţa socială. . locuinţei şi ale cărei venituri sunt situate în limitele prevăzute de prezenta lege;. / al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie privind . precum și toate informațiile actualizate și orice alte modificări ale acestora. . pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.

Author: Mazushura Majora
Country: Norway
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 10 May 2016
Pages: 366
PDF File Size: 10.73 Mb
ePub File Size: 9.59 Mb
ISBN: 693-5-51081-472-5
Downloads: 11923
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nilrajas

Fapta constituie furt chiar daca bunul apartine in intregime sau in parte faptuitorului, dar in momentul savarsirii acel bun se gasea in posesia sau detinerea legitima a altei persoane.

Daca actele de perversiune sexuala cu o persoana pocuintei nu a implinit varsta de 18 ani au fost determinate de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de catre faptuitor, direct sau indirect, victimei, actualizaa este inchisoarea de la 3 actualiizata 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Vatamarea corporala, savarsita impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 6 ani.

In cazul in care prin faptele prevazute in alin.

Legea Pedeapsa se aplica numai daca se apreciaza ca luarea unei masuri educative nu este suficienta pentru indreptarea minorului. Prescriptia executarii pedepsei care a inlocuit pedeapsa detentiunii pe viata. In acest din urma caz, pedeapsa stabilita pentru infractiunea savarsita ulterior si restul de pedeapsa ce a mai ramas de executat din pedeapsa anterioara se contopesc, putandu-se aplica un spor pana la 5 ani.

Sunt asimilate cu inscrisurile oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producatoare de consecinte juridice. Daca mijlocul fraudulos constituie prin el insusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.

Daca indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea cu stiinta aratata in alin. Daca fapta a avut vreuna din urmarile prevazute la art. Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii, iar o copie dupa dispozitivul hotararii definitive de condamnare prin care s-a aplicat aceasta pedeapsa va fi comunicata, de indata, instantei civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului. Gratierea are efecte si asupra pedepselor a caror executare este suspendata conditionat.

CIMconform modificarilor aduse Codului muncii Sursa: Sectiunea II Aplicarea legii penale in timp. Sanctionarea tentativei, tainuirii si favorizarii. Pentru stabilirea starii de recidiva in cazurile prevazute in alin.

  COMO GANARSE A LA GENTE JOHN C MAXWELL PDF

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au servit sau au fost destinate sa serveasca, direct sau indirect, la comiterea infractiunii prevazute la alin. Daca prin fapta savarsita s-a cauzat moartea a doua sau mai multor persoane, la maximul pedepselor prevazute in alineatele precedente se poate adauga un spor pana la 3 ani.

Pedepsirea unor furturi la plangerea prealabila Art.

In cazul cand fapta se savarseste in timp de razboi, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani. Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile in cazul pedepselor definitive. Interzicerea drepturilor prevazute la lit. In cazul cand faptele prevazute in alineatele precedente au avut ca urmare o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Termenul de prescriptie curge de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la detentiunea pe viata. Dispozitia alineatului precedent se aplica si persoanei fara cetatenie care nu are domiciliu in tara.

Inlocuirea raspunderii penale poate fi dispusa si in cazul concursului de infractiuni, daca pentru fiecare infractiune aflata in concurs sunt indeplinite conditiile de inlocuire a raspunderii penale. Sectiunea I Detentiunea pe viata. Cu llegea pedeapsa se sanctioneaza organizarea sau ingaduirea lega mod obisnuit a jocurilor de noroc, intr-o casa particulara, in scopul de a realiza foloase materiale.

La scaderea pedepsei executate in intregime sau in parte, ori, dupa caz, la contopirea pedepselor, se aplica dispozitiile privitoare la pedeapsa inchisorii, fara a se tine seama daca una din pedepse se executa la locul de munca.

Supravegherea poate fi incredintata, dupa caz, parintilor minorului, celui care l-a infiat sau tutorelui.

Legea Nr.244 din 05.12.2011

Daca cel care a savarsit fapta declara mai inainte de punerea in miscare a actiunii penale fata de persoana in contra careia s-a facut denuntul sau plangerea, ori impotriva careia s-au produs probele, ca denuntul, plangerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala, producandu-si efectele si in cazul in care actiunea penala a fost actualizatx in miscare din oficiu.

Masurile fiscale OUG nr. Scaderea retinerii si a arestarii preventive se face si in caz de condamnare la amenda, prin inlaturarea in locuijtei sau in parte a executarii amenzii.

HG nr. / privind aprobarea Programului-pilot Locuinte sociale pentru comunitatile de romi

Infractiunea se considera savarsita pe teritoriul tarii si atunci cand pe acest teritoriu ori pe o nava sau aeronava romana s-a efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infractiunii. Cu aceeasi pedeapsa se legsa savarsirea fata de persoanele aratate in alineatul precedent a vreuneia dintre urmatoarele fapte:.

  ISRAEL REGARDIE ONE YEAR MANUAL PDF

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza lsgea, distrugerea sau retinerea unei corespondente, precum si divulgarea continutului lfgea corespondente, chiar atunci cand a fost trimisa deschisa sau a fost deschisa din actaulizata, ori divulgarea continutului unei convorbiri sau comunicari interceptate, chiar in cazul in care faptuitorul a luat cunostinta de acesta din greseala sau din intamplare.

Dispozitiile prevazute in alin. Mituitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai inainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea infractiune. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, credit line enhancement, Corporate Loans, Equipment Procurement Loans Industrial Equipment, Air Crafts, Ships, etc.

Daca actul sexual, de orice natura, cu o persoana de sex diferit sau de acelasi sex, care nu a implinit varsta de 18 ani, a fost determinat de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de catre faptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Este aparata de pedeapsa persoana care, dupa savarsirea faptei, isi reia de buna-voie xctualizata. In caz de neindeplinire a obligatiilor, judecatorul sau serviciul desemnat cu supravegherea condamnatului sesizeaza instanta pentru luarea masurii prevazute in art. Se considera bunuri mobile si orice energie care are o valoare economica, precum si inscrisurile.

La stabilirea si aplicarea pedepselor pentru persoana juridica se tine seama de dispozitiile partii generale a prezentului cod, de limitele de pedeapsa fixate in partea speciala pentru persoana fizica, de gravitatea faptei savarsite si de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

Lovirea sau alte acte de violenta savarsite de catre un functionar public, in conditiile alin. La stabilirea pedepsei se legeaa seama de contributia fiecaruia la savarsirea infractiunii, precum 201 de dispozitiile art.

Cumpără forma actualizată

Prescriptia nu inlatura executarea pedepselor principale pronuntate pentru infractiunile contra pacii si omenirii. Amenda incasata anterior amnistiei nu se restituie. Dispozitiile prevazute la alin. Orice alte actiuni violente savarsite de mai multe persoane impreuna, de natura sa atraga aceleasi urmari, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Author: admin