INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI PDF

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Zugami Daill
Country: Turks & Caicos Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 9 January 2016
Pages: 60
PDF File Size: 14.48 Mb
ePub File Size: 2.53 Mb
ISBN: 621-2-25504-346-2
Downloads: 38252
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yokora

Item 6 boleh dijawab oleh semua pelajar kecuali sebilangan kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan.

Aktivitii 1 Kirakan indeks dan tahap kesukaran bagi setiap item ujian berikut: Item 1 boleh diguna kembali dan disimpan di dalam bank soalan. Contoh pengiraan simpanan ASB Documents.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

A, B dan E; pengganggu lemah: Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Prosedur analisis item bagi soalan objektif adalah seperti berikut: Item 3 dan 4 pula boleh dikatakan agak sukar jadi perlu dipermudahkan. Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Nilai 1 menunjukkan keadaan sebaliknya.

Aktiviti 2 Kirakan indeks diskriminasi bagi setiap item ujian berikut: Contoh Pengiraan Headcount 1 Documents. Item 2 boleh dikatakan agak mudah dan tidak dapat membezakan antara pelajar yang baik dengan yang lemah.

  BUXWV 160 PDF

Kenalpasti keberkesanan semua pengganggu distraktor dalam setiap item ujian. Kos Benih Contoh Pengiraan Documents.

A dan E; pengganggu lemah: Pengganggu manakah yang baik atau sangat baik, yang manakah yang lemah atau sangat lemah? Aktiviti 4 Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi setiap item ujian berikut setelah perbandingan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi dilakukan? Pengiraan Indeks Diskriminasi Item Documents. Kita boleh rumuskan bahawa pilihan A dan pilihan D mempunyai ciri pengganggu yang baik, pilihan C adalah pengganggu yang kurang baik, manakala pilihan E adalah pengganggu yang paling lemah.

Jika disukarkan sedikit maka indeks kesukaran akan meningkat. Siapakah penulis buka Das Kapital?

Jadi pengganggu ini juga perlu diganti. Kkb sce analisis item contoh Education. Sebagai panduan, nilai IK perlu berada dalam julat 0. Di siniterdapat seramai 6 pelajar dalam kumpulan tertinggi dan 6 pelajar dari kumpulan terendah. Pengganggu manakah yang perlu diganti? Contoh Pengiraan Tov Spm Documents.

Jadi item ujian ini boleh digunakan kembali dan dimasukkan ke dalam bank soalan. Tindakan seterusnya ialah sama ada boleh diambil sama ada untuk mengekalkan soalan yang ibdeks dalam bank soalan jika indeks kesukaran dan juga indeks diskriminasi berada di dalam julat yang sesuai, Item soalan yang sangat sukar boleh dipermudahkan manakala yang sangat mudah perlu dipersukarkan. Sebagai panduan, nilai ID yang sederhana ialah 0. Kenalpasti bagi setiap item ujian sama ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki.

Tidak ada sebarang pelajar yang mencuba pengganggu D. Apakah tindakan yang perlu dilakukan? Jika soalan dan jawapannya sudah dipastikan tepat, pemilihan pengganggu yang lemah boleh mengurangkan kuasa diskriminasi soalan tersebut dan mungkin juga boleh dianggap agak sukar.

  KEPMENDIKNAS 045 U 2002 PDF

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Pengganggu C tidak sesuai dan perlu ditukarkan. Contoh Analisis Item Sains Documents. Dari segi definisi, pengganggu yang baik boleh menarik minat yang lebih di kalangan pelajar lemah untuk memilihnya, manakala pelajar pandai seharusnya tiada masalah untuk mengenal pasti bahawa kesukraan itu adalah salah.

Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Kumpul skrip jawapan pelajar dan susun mengikut jumlah markah dari skor tinggi ke rendah. Prosedur Analisis ItemAnalisis item didkriminasi soalan objektif dan esei boleh dilaksanakan mengikut prinsip yang sama. Contoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Dalam disriminasi ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R.

Author: admin